ESTICON pomaga spełnić wymagania związane z wprowadzeniem na rynek agrochemikaliów innych niż SOR. Przygotowujemy dokumenty dla NAWOZÓW WE (Rozp. 2003/2003) oraz prowadzimy rejestracje nawozów, adiuwantów i biostymulatorów, dla których wymagane jest zezwolenie w procedurze narodowej.

ESTICON świadczy usługi związane z certyfikacją PCBC dla NAWOZÓW WE oraz certyfikacją PZH nawozów, adiuwantów, biostymulatorów, środków wspomagających i innych agrochemikaliów.

Dla produktów zawierających substancje zaklasyfikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym (Rozp. 834/2007), ESTICON pomaga uzyskać potwierdzenie zgodności produktu w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego dla środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji środków ochrony roślin, nawozów lub adiuwantów, przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, etykiety lub Karty Charakterystyki?

Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT Z NAMI