Import

Pomagamy naszym klientom w poszukiwaniu producentów i dostawców substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin na terenie UE oraz poza UE. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów i spełnieniu wymagań prawnych niezbędnych do wprowadzenia substancji na terytorium UE. Przygotowujemy projekty Listów Udostępniających (LoA) niezbędnych do rejestracji środków ochrony roślin.

Ocena rónoważności (EA)

ESTICON przygotowuje i składa w imieniu klientów wnioski i dokumentację niezbędną do oceny równoważności (EA) substancji aktywnej na Poziomie I i II zgodnie z Art. 38 Rozp. 1107/2009. Pomagamy w zlecaniu i prowadzimy nadzór badań niezbędnych do oceny na Poziomie I i II tj. analizy 5-partii, badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych. Prowadzimy również modelowanie QSAR.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji środków ochrony roślin, nawozów lub adiuwantów, przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej, etykiety lub Karty Charakterystyki?

Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT Z NAMI